Bild

Validering - att synliggöra kompetens

Validering innebär en kartläggning och bedömning av en individs kompetens och kvalifikationer, oavsett hur, var eller när de har förvärvats - i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har på uppdrag av regeringen tagit fram nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Bedömning av utländsk utbildning omfattas inte av detta arbete.

Läs om kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens.

Din valideringsväg

Din valideringsväg är ett stöd för dig som vill veta vilken myndighet du kan vända dig till för att få din kompetens bedömd.

» Läs mer