Textstorlek: Skriv ut

Om validering

I Sverige finns det sedan 2003 en formell definition av validering som regeringen bestämt: "Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats."


Validering av reell kompetens

Den reella kompetensen handlar om det som en individ har lärt sig. Det kan vara genom ett formellt lärande (till exempel grundskoleutbildning eller högskoleutbildning), icke-formellt lärande (till exempel kurser man gått på sin fritid) eller informellt lärande (sådant man lärt sig genom att arbeta eller i sin vardag). Efter att ha validerat den reella kompetensen kan man få exempelvis ett betyg, intyg eller certifikat.

 

Validering av utländska betyg och intyg

Detta handlar om att man översätter redan existerande betyg, intyg eller certifikat från ett annat land till svenska förhållanden. Det kallas för bedömning av utländsk utbildning.

 

De som arbetar med validering

Det finns flera olika aktörer som arbetar med validering i Sverige. Dels de som arbetar med att vägleda individer till rätt insatser, dels de som arbetar med att bedöma reell kompetens och de som bedömer utländsk utbildning. 

Behöver man hjälp med vägledning är det framförallt studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och statliga myndigheter som kan hjälpa till. När det gäller ansvaret för själva bedömningen ligger det oftast på yrkeslärare/yrkesbedömare, branschorganisationer samt privata och offentliga utbildningsanordnare. Vid bedömning av utländsk utbildning är det ansvariga myndigheter som utför denna.

Validering Väst och Örebro kommun har tagit fram filmer om validering och hur det går till. Filmerna hittar du här: 

Filmer om validering från Validering Väst

Film om validering från Örebro kommun

Filmer om validering och meritportfölj från Örebro kommun