För vägledare - valideringsinfo.se
Textstorlek: Skriv ut

För vägledare

Studie- och yrkesvägledare är en yrkesgrupp som har stor betydelse för vägledning i många olika sammanhang. En vägledande funktion inför eller vid validering kan återfinnas såväl på Arbetsmarknadsenheter, hos handläggare på Arbetsförmedlingen, vid vägledningscentrum, lärosäten, Vuxenutbildningen, YH-utbildningar och i branscher.

Den inledande vägledningen inför en validering kan ofta vara utforskande och sökande. Inledningsvis finns kanske inga bestämda mål uppsatta, utan det visar sig i den utforskande dialog som finns mellan individ och vägledare.

Om det vid de inledande samtalen framträder ett mål, ett valideringssyfte, uppstår ett behov av en mer strukturerad och dokumenterad kompetenskartläggning. Detta hamnar ofta hos en studie- och yrkesvägledare, men behöver inte göra det. Kompetenskartläggning kan sägas vara ett eget yrkeskunnande där det handlar om att ställa frågor på ett sätt som lockar fram det individen inte visste att den visste. 

Det är inte lätt att verbalisera sin kompetens, men genom rätt frågor kan minnena och erfarenheterna framträda. Men vid kompetenskartläggning blir det plötsligt viktigt att fånga upp denna kompetens och göra svaren bedömningsbara. Detta gör sig inte självt. Här måste det finnas en aktiv vägledning som stöttar och manar på. Reflekionen startar dessutom processer hos individen som är mer eller mindre komplicerade att hantera. Hos vissa kan det därför ta tid att få fram det som ligger dolt.

En högkvalitativ kompetenskartläggning är därför en förutsättning för att validering ska fungera rätt för såväl individ som avnämare. Validering i denna bemärkelse ska alltså inte blandas ihop med yrkesprövning, yrkesbedömning, certifiering eller liknande som mer har en prövningskaraktär än det utforskande, formativa, anslag som en kompetenskartläggning i grunden innebär.