Textstorlek: Skriv ut

Exempel kompetenskartläggning

Vid kompetenskartläggning är det bra att ha ett formulär att hålla sig till. Det skapar ett genomtänkt flöde och hjälper till att fånga det bedömningsbara. Det finns idag olika dokument som går att hämta inspiration ifrån. Exemplen nedan är hämtade från utbildningssammanhang, men kan ändå användas i en modifierad form utifrån andra ändamål. Skillnaden ligger inte så mycket i den utforskande delen av kompetenskartläggningen, utan mot vad kompetenskartläggningen senare ska bedömas. I utbildningssammanhang är det exempelvis kurs- och lärandemål som är i fokus, medan kompetenskartläggningen i branschsammanhang mer bedöms mot en anställningsbarhet eller vid certifiering de upprättade kriterierna för godkänt.

Exempel: Malmö Vägledningscentrum

Exempel: Örebro Vägledningscentrum

Exempel: Stockholms universitet

Ett exempel på självskattningsformulär:

Exempel: Arbetsförmedlingen