Departementspromemorian om validering på remiss - valideringsinfo.se
 
Textstorlek: Skriv ut

Departementspromemorian om validering på remiss

Bakgrunden är den interna utredningen att föreslå överblickbara system för validering (U2014/3014/SAM) som Elin Landell lämnade till regeringskansliet under våren 2015. Promemorian innehåller skarpa förslag på hur validering ska tydliggöras, både inom det offentliga utbildningssystemet och för arbetsmarknadssyften. Statens skolverk, Univesitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan får flera förslag till ändringar och förtydliganden i sina uppdrag.

Remiss Ds 2016:24 Validering med mervärde