Textstorlek: Skriv ut

Ledamöterna för regeringens kommitté för validering är utsedda

Kommittén har nu fått sina ledamöter, utsedda av regeringen, och dessa är:
Jeanette Azinovic, Arbetsförmedlingen, Anders Barane, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Bünger, Tillväxtverket, Johan Ingelskog, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Malin Jönsson, Universitets- och högskolerådet, Josefine Larsson, IF Metall, Jesper Lundholm, Unionen, Lars Lööw, Svenska ESF-rådet, Marina Nilsson, Visita, Svante Sandell, Statens skolverk, Erika Svanström, Myndigheten för yrkeshögskolan, Charlotte Tarschys, Jusek, Fredrik Voltaire, Almega och Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen.

Kommittéen ska ledas av Jonas Milton, tidigare vd för Almega.

Kommitténs uppdrag

Kommittén ska bland annat:

  • lämna förslag på en nationell strategi för validering,
  • verka för att en samsyn på validering etableras inom utbildningsväsendet och arbetslivet,
  • följa och analysera omfattningen och resultatet av validering inom utbildningsväsende och arbetsliv,
  • sprida kunskap om goda exempel i fråga om validering, arbeta för att information om validering som tillgodoser den enskildes behov görs tillgänglig,
  • lämna förslag till regeringen och ta behövliga initiativ till förändringar som stärker valideringsarbetet inom utbildningsväsendet och arbetslivet samt lämna nödvändiga författningsförslag.

 

Läs mer om uppdraget här.