Registrera valideringsresultat försvinner - valideringsinfo.se
 
Textstorlek: Skriv ut

Registrera valideringsresultat försvinner

Från och med den 7 juni 2017 kommer tjänsten Registrera valideringsresultat inte längre vara tillgänglig på Mina sidor. Det innebär att:

  • Det kommer inte gå att ansöka om rollen Validering/registrera valideringsresultat, och den kommer att tas bort för de organisationer som har rollen idag.
  • Användarroller kopplade till validering och åtkomst till Registrera valideringsresultat kommer också att försvinna den 7 juni.
  • Myndigheten kommer fortsättningsvis ansvara för lagringen av de inskickade valideringsresultaten.

MYH kommer under 2018 att stegvis avveckla även resten av valideringsinfo.se.

Delar av informationen på valideringsinfo.se kommer att flyttas över till myh.se och därmed finnas tillgänglig även i fortsättningen. Detta gäller till exempel information om branschvalidering och branschmodellerna.