Textstorlek: Skriv ut

Sök valideringsutförare

Söktjänsten består av valideringsutförare som är utsedda av branschorganisationer och som utför validering enligt nationella branschspecifika valideringsmodeller. Tjänsten kan vara ett stöd för exempelvis studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och arbetsgivare som hjälper individer att få sin reella kompetens kartlagd och bedömd – det vill säga validerad. Valideringsutförare går att söka både länsvis och yrkesvis.

Från den 1 december 2014 är söktjänsten under uppdatering, vilket innebär att alla valideringsutförare måste registrera sig på nytt. Vi kommer fortlöpande att utveckla och uppdatera sökverktyget med mer information och fler utförare.

Du som är valideringsutförare som vill finnas sökbar i detta verktyg behöver skapa ett nytt konto på Mina sidor.